Selasa, 6 Disember 2011

FUNGSI BAHAGIAN MESIN JAHIT

 MESIN JAHIT LAMA
 MESIN JAHIT BARU